Övriga stöd

Några övriga stöd som kan vara intressanta:

Arbetsmarknadsutbildning

Yrkesinriktad utbildning inom områden där det finns många lediga arbeten.

Lärlingsplatser

För dig mellan 20-24 år som inte har fullständiga betyg i grundskolan eller gymnasieskolan.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)

Om du omfattas av LSS, har socialmedicinska eller psykiska funktionshinder så kan du få ett specialutformat arbete inom offentlig sektor. Tanken är att arbetet på sikt ska leda till att du kan få ett vanligt arbete. Reglerna för stödet påminner om reglerna för lönebidrag.

Starta eget – starta kooperativ

Mycket av det stöd du kan få om du blir anställd kan du också få om du startar eget eller driver eget företag. Du måste ha en genomtänkt affärsidé. Även om flera personer startar en verksamhet tillsammans kan man få stöd. Förutom speciella stöd kan du få det vanliga starta eget bidraget.

Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS)

Om du eller den arbetsplats du ska börja på behöver en särskild introduktion kan ni få stöd av en konsulent. Tanken är att konsulenten ska kunna:

  • Hjälpa dig att komma igång med arbetet
  • Hjälpa dig att träna på vissa moment
  • Förbereda arbetsplatsen

Det hela liknar ganska mycket att göra praktik. Skillnaden är att det finns en person med som hjälper dig att komma igång. Du är inte anställd under tiden som stödet pågår.

Annonser: