Hur brukar stödet fungera?

Så fort en lärare eller förälder märker att ett barn har någon form av svårighet i skolan så ska skolan agera och sätta in olika former av stödåtgärder. Det finns lagar och regler för hur skolan ska hantera dessa frågor, som kanske kan kännas formella och byråkratiska – men de är oerhört viktiga.

Rektorn har alltid huvudansvaret för att varje barn på skolan får det stöd det behöver. När det gäller barn i behov av särskilt stöd ska all personal på skolan hjälpas åt för att följa åtgärdsprogrammet som de har tagit fram åt barnet.

En del skolor har särskilda lärare med expertkunnande som hjälper till med vissa områden. Dessa lärare kallas speciallärare eller specialpedagoger, och de vet hur skolan kan stödja ett barn med funktionsnedsättning på bästa sätt.

Ta in en utomstående expert

Ibland finns det inte tillräckligt med kunskap inom skolan. Då kan skolan ta in en utomstående expert. Det gäller till exempel vid sällsynta funktionsnedsättningar eller i de fall det är svårt att hitta en hållbar lösning med tillräckligt stöd till ett barn.

Som förälder kan du behöva kräva att skolan tar in en utomstående expert. Det är nämligen inte säkert att skolan tar det initiativet, trots att det behövs.

Stödja barnet där det är

Grundtanken är att det barn som behöver särskilt stöd ska få det i den egna klassen. Det stöd barnet behöver ska med andra ord finnas tillgängligt i klassrummet. I de fall detta inte är möjligt kan stödet ske på någon annan plats.

Så här har skolväsendet dessvärre inte alltid tänkt. Tidigare var det vanligt att de barn som hade behov av extra stöd fick gå i speciella grupper. Barnen flyttades från sin klass, eller fick aldrig chans att börja i en ordinarie grundskola. Det finns dock fortfarande barn som aldrig börjar i ordinarie grundskola, eller som efter en tid i ordinarie grundskola byter till resursskola, specialskola eller grundsärskola.

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2013

Annonser: