Ska vi berätta i klassen?

Oavsett om ett barns funktionsnedsättning är synlig eller dold så är frågan vad som är lämpligt (och olämpligt) att berätta för lärarna och de andra barnen klassen. Varför behöver barnet särskilt stöd? Varför klarar barnet inte vissa saker? Varför beter sig barnet på ett visst sätt?

Allt som oftast är det bra att vara öppen och att förklara för de andra i klassen varför ditt barn har vissa svårigheter och speciella egenskaper. Genom att berätta sanningen och ge konkreta exempel gör du som förälder det lättare för både lärarna och de andra barnen att acceptera ditt barn precis som han eller hon är. Det kan även vara bra att informera de andra barnens föräldrar om er situation, både för att de ska ha förståelse för ditt barn och för att de ska få ett tillfälle att förklara för sitt eller sina barn att alla människor är olika och att våra olikheter är en tillgång i samhället.

I denna process är det också viktigt att ha stöd och uppbackning från lärare och rektor, då läraren ibland kan behöva påminna de andra barnen om ditt barns behov.

Barn som utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar

Det är tyvärr väldigt vanligt att barn med funktionsnedsättningar av olika slag utsätts för diskriminering, trakassering eller kränkning. Barn som trakasserar eller kränker andra barn riktar ofta in sig på personer som är annorlunda och har svårt att försvara sig, men det behöver givetvis inte vara så. Det behöver inte ens ske medvetet eller vid upprepade tillfällen – skolan är skyldig att omedelbart ingripa och agera så att trakasserierna upphör. Dessvärre kan det ta ett tag innan lärarna upptäcker trakasserier och kränkningar, så var extra uppmärksam om du som förälder vet med dig att ditt barn är i behov av särskilt stöd.

Det gäller att vara tydlig. Om du som förälder misstänker att ditt barn är utsatt så måste du ta upp det med rektorn och personalen på skolan. Räkna inte med att skolpersonalen omedelbart klassar händelsen som en särbehandling, särskilt inte i de fall där det är läraren själv som står för diskrimineringen. De som du ser som upprepade kränkningar kanske skolan ser som enstaka företeelser. Därför är det viktigt att du som förälder agerar snabbt.

Läs mer om diskriminering, trakassering och kränkning, och om skillnaden mellan dessa, under fliken:
Utbildning & arbete > Stöd i grundskolan > Om diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2013

Annonser: