Stöd vid eftergymnasial utbildning

Förutsättningarna för att studera på högskola och universitet är bättre idag än tidigare. Trots det stöter personer med funktionsnedsättningar av olika slag fortfarande på svårigheter. Därför har vi samlat viktig information för dig som har en funktionsnedsättning av något slag och som studerar, vill studera eller ska börja studera på högskola och universitet.

De senaste åren har det skett ett flertal förbättringar för alla människor med funktionsnedsättning som vill studera på Sveriges högskolor och universitet. Förbättringarna har gjort att antalet studenter med funktionsnedsättning har ökat, vilket i sin tur skapar större förståelse och skärper kraven på både lärarna och skolmiljön – vilket leder till ännu bättre förutsättningar.

Exempel på förbättringarna på högskolor och universitet:

  • Det finns större kunskap om och förståelse för vad som är bra förutsättningar för alla.
  • Det finns fler olika möjligheter för att få rätt sorts stöd under hela utbildningen.
  • Det finns särskilda samordnare som stöttar studenter med funktionsnedsättning.
  • Samhällets lagar och regler på den fysiska miljön har förbättrats och förtydligats.
  • Lokalerna är tillgängligare och utrustningen mer användarvänlig.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2013

Annonser: