Hur tillgängligt är ditt universitet?

För dig som är student med funktionsnedsättning så kan högskolans eller universitetets lokaler vara avgörande för dina studier. Tack vare nya lagar och regler är skolmiljön bättre än någonsin – men det kan bli ännu bättre!

Många högskole- och universitetslokaler har en hög grundtillgänglighet, vilket innebär att de flesta av skolans lokaler är anpassade för människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Men trots både regler om tillgänglighet och goda anpassningsförsök så finns det fortfarande många lokaler som dagligen medför stora svårigheter för såväl studenter som anställda på Sveriges högskolor och universitet.

Besök din skola i förväg

Graden av tillgänglighet kan variera kraftigt, såväl mellan olika byggnader som mellan olika lokaler på en och samma skola. Om det är möjligt kan du göra ett besök innan utbildningen börjar för att själv bilda dig en uppfattning.

Ibland går det inte att besöka skolan i förväg, men då kan du fråga samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar om hur lokalerna är. På så sätt kanske ni tillsammans kan komma fram till om lokalerna är lämpliga för dig eller inte, och i så fall vad som kan behöva åtgärdas innan du börjar.

Handlingsplan för tillgänglighet

Varje högskola och universitet ska ha en handlingsplan för tillgänglighet. I handlingsplanen ska de redovisa de områden där tillgängligheten brister samt möjliga åtgärder till dessa områden. Handlingsplanen för tillgänglighet är en offentlig handling, så du kan be någon på skolan, till exempel samordnaren, att posta eller e-posta den till dig.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2013

Annonser: