Kontakta samordnaren för anpassat studiestöd

På varje högskola och universitet finns en eller flera anställda som arbetar som samordnare för studenter med funktionsnedsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och känner att du vill ha stöd med dina eftergymnasiala studier så kan du kontakta samordaren på den skola som du vill eller ska studera på. Tillsammans kommer ni fram till vilken sorts stöd som skulle passa just dig.

Du som vill studera på högskola eller universitet och har en funktionsnedsättning kan kontakta samordnaren på skolan redan innan du ansöker till en utbildning. Berätta för samordnaren vad du har tänkt studera och vilka svårigheter du har. Efter ett samtal med samordnaren kan det vara lättare att avgöra om du vill ansöka till utbildningen eller inte. Det kan ju vara så att samma utbildning finns på flera skolor i landet, och då kanske du vill välja den skola där tillgängligheten och stödet verkar vara bäst.

När du har kommit in på en utbildning behöver du kontakta samordnaren på skolan och boka in ett möte. Till mötet behöver du ta med dig ett intyg på din funktionsnedsättning, till exempel eventuell utredning eller annat utlåtande från läkare eller psykolog. Utifrån samtalet med dig tillsammans med din utredning eller annat utlåtande skriver samordnaren sedan ett nytt intyg till den skola du ansökt till med dina individuellt rekommenderade stödåtgärder. Detta intyg ska du sedan visa för dina lärare och eventuell kontaktperson på institutionen.

Visa det intyg med rekommenderade stödåtgärder som du har fått av samordnaren varje gång du börjar ny delkurs eller får ny lärare. Lärarna behöver intyget för att veta hur de ska lägga upp och planera undervisningen och examinationen. Underlätta gärna för dina lärare genom att berätta vad som underlättar för just dig och ge konkreta exempel på hur andra lärare har gjort tidigare – räkna inte med att de vet något om din funktionsnedsättning i förväg!

Olika former av stöd

Samordnaren fungerar som ”spindeln i nätet” och din egen problemlösare. Tillsammans kommer ni fram till ditt individuella behov av pedagogiskt stöd. Samordnaren känner till vilka lagar och regler som gäller, och har koll på vilka möjligheter som finns. Eftersom alla samordnare omöjligen kan ha varit med om alla slags situationer tidigare, så finns det ett internt kontaktnät för alla samordnare med stor samlad kunskap och erfarenhet så att de kan stödja sina studenter på bästa tänkbara sätt.

Vilka stödåtgärder du är berättigad beror på vilken typ av funktionsnedsättning du har. Här är några exempel på olika stödformer som erbjuds på högskolor och universitet:

 • Anteckningsstöd i klassrummet.
 • Enskild tentamen, förlängd tentamenstid eller alternativ examination (till exempel muntligt).
 • Alternativ kurslitteratur (till exempel talbok, e-textbok eller punktskriftsbok).
 • Extra handledning av en lärare.
 • Mentorstöd och coachning av en annan student.
 • Rättstavningsprogram.
 • Skrivtolk (tal-skrift).
 • Teckenspråkstolk.
 • Resursrum (utrustade med bland annat talsyntes, rättstavningsprogram, skanner och lexikon).
 • Vilrum.

Hela listan finns under fliken Stödformer och hjälpmedel.

Olika pedagoger för olika svårigheter

Förutom samordnare finns det andra pedagoger på skolan som är specialiserade på olika funktionsnedsättningar och därmed kan ge olika slags stöd. Vilka specialpedagoger som finns skiljer sig åt mellan universiteten, men några exempel är:

 • Talpedagog (vid talsvårigheter)
 • Dyslexipedagog (vid läs- och skrivsvårigheter).
 • Ansvarig för inläsning av lektionsmaterial.

Det kan också finnas särskilda kontaktpersoner, resursrum och andra resurser som du kan använda dig av.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2013

Annonser: