Rätt intyg till rätt person

Ett intyg är ett skriftligt dokument som bekräftar eller styrker något. På högskolor och universitet behöver ditt intyg bekräfta att du har behov av särskilt stöd. För att du snabbare ska få rätt stöd för dina studier behöver du lämna rätt intyg till rätt person. Här berättar vi mer om hur det kan gå till.

Om du ska studera på högskola eller universitet och har en funktionsnedsättning så behöver du kontakta skolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning och boka in ett möte. Till mötet behöver du ta med dig ett intyg på din funktionsnedsättning, till exempel eventuell utredning eller annat utlåtande skriven av en läkare, logoped, psykolog, arbetsterapeut eller specialpedagog

Samordnaren skriver sedan ett nytt intyg. Det intyget baseras på din utredning eller ditt utlåtande samt samordnarens samtal med dig, och innehåller dina individuellt rekommenderade stödåtgärder. Detta intyg ska du sedan visa för dina lärare och din kontaktperson på skolans institution.

När din utbildning börjar så är det en fördel om du presenterar dig enskilt för läraren eller lärarna och visar det intyg du har fått från samordnaren för studenter med funktionsnedsättning. Eftersom det är vanligt med flera olika lärare per kurs så kan det underlätta om du presenterar dig för dem enskilt och talar om vilka behov och önskemål du har. Du kan aldrig ta för givet att lärarna vet något om din funktionsnedsättning i förväg.

Visa samordnarens intyg med dina rekommenderade stödåtgärder varje gång du börjar ny delkurs eller får ny lärare. Lärarna behöver se intyget, gärna före kursen börjar, för att veta hur de ska lägga upp och planera undervisningen och examinationen. Du kan också förenkla för dina lärare genom att berätta vad som underlättar för just dig och dina studier, och ge några exempel på vad och hur andra lärare har gjort tidigare.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2013

Annonser: