Förberedelser

Med rätt förberedelser får du ut mer av din praktikperiod. Det gäller också att starten blir bra. Det första intrycket är viktigt. Förutom att du själv ska vara förberedd är det viktigt att även den arbetsplats du kommer till är redo att ta emot dig.

Det händer att praktikperioder blir dåliga för att den arbetsplats du kommer till inte är redo att ta emot dig. Ibland kan det därför vara bättre att skjuta på praktiken. Det är naturligtvis svårt att avgöra när en praktik borde skjutas upp.

Är arbetsplatsen och du redo?

Men om du tänker igenom följande kanske bilden klarnar:

  • Om du behöver hjälpmedel:
    Finns hjälpmedlen på plats och är installerade redan innan du börjar? Det blir aldrig bra om halva din praktikperiod går åt till att försöka få tag på och att installera de hjälpmedel du behöver för att visa att du klarar jobbet.
  • Om du behöver du anpassningar:
    Är arbetsplatsen anpassad så att du kan börja arbeta på en gång? Går det snabbt att göra i ordning arbetsplatsen?
  • Känner du dig redo att vistas på en arbetsplats? Behöver du mer tid för att förbereda dig?
  • Har du en handledare på arbetsplatsen som kan avsätta tid för att stötta dig?
  • Är det tydligt vad du ska göra under praktiken?
  • Har de du ska arbeta med fått information om att du ska praktisera? Har de fått information om hur du kommer att arbeta och hur de ska kunna stötta dig? Arbetskamraterna kan behöva veta mer om ditt funktionshinder och om dina eventuella hjälpmedel och anpassningar. Då kan de lättare förstå hur arbetet ska läggas upp för att det ska fungera bra.

Kolla upp i förväg så du hittar dit

Första gången du ska komma till praktikplatsen är det viktigt att du är i tid och att du inte är stressad i onödan. Ett onödigt stressmoment kan vara att du inte hittar dit du ska. Att behöva leta efter rätt ställe och kanske få ont om tid skapar stress och det är ingen bra början att komma för sent för att du har behövt leta efter rätt plats.

Även om du kanske har en gatuadress och vet var platsen ligger så kan det vara så att du ska till en viss del av byggnaden och det kan ibland vara ganska svårt att till exempel ta sig runt en byggnad för att gå in på baksidan.

Om du har möjlighet gå förbi praktikplatsen någon dag innan. Du behöver inte gå in men bara att du har varit där och att du vet vart du ska kan minska stressen.

Lär dig namnet på den du ska träffa

Många har svårt för att komma ihåg namn. Hette personen du ska träffa Lundberg eller Lundgren? Det är inte bra att börja en ny bekantskap med att kalla någon fel namn eller att komma till en reception och säga:

”Hej jag ska träffa Lund… nånting”

En del är känsliga för att bli kallade fel namn, andra bryr sig inte. Första gången du ska träffa någon kan du inte veta om den du ska möta är känslig. Dessutom kan det finnas ganska många på arbetsplatsen som börjar sitt efternamn på Lund… nånting och då blir det strul redan i receptionen.

Det finns en enkel lösning på detta. Skriv upp namnet eller memorera tills du säkert kommer ihåg.

Skaffa information om företaget/verksamheten

Det är bra om du har en del kunskaper om verksamheten. Då blir det lättare att förstå vad man håller på med och du kan sätta in dina arbetsuppgifter i ett större sammanhang.

Men du behöver inte veta allt och du behöver inte framstå som en expert. Genom att du är påläst så kan du ställa en del kloka frågor. Men du behöver inte briljera med att kunna allt redan innan du börjat.

Skaffa en kalender!

På arbetsplatsen får du kanske ganska mycket information och det kan vara många olika tider att komma ihåg. Någon kanske säger ”ja, så är det måndagsmöten mellan 9.30-11.00 och udda veckor är det personalutbildning på måndagar mellan 13-15. Senast fredag klockan 15 ska du ha lagt in din tidsredovisning.

Då framstår du som en ytterst välstrukturerad person om du halar fram din kalender och skriver upp allt detta. Och dessutom påverkar dessa uppgifter hur du kan planera att utföra dina arbetsuppgifter. Ovanstående information säger ju också det här: Varannan måndag försvinner i princip till interna möten. Jag kan inte räkna med att få så mycket gjort under dessa dagar som under dagar när det är färre möten.

Boka tid med handledare

Handledaren kan vara en upptagen figur. Försök boka in fasta tider där ni ses och stämmer av.

Förbered gärna genom att skicka frågor i förväg på e-post.

Annonser: