Assistansföretag

Ett assistansföretag kan ha lite olika arbetsuppgift. Det finns tre varianter.

De som tar hela arbetsgivaransvaret

I denna form tar företaget hela arbetsgivaransvaret för dina assistenter och du är deras arbetsledare. Det är bekvämt för dig som inte har lust att bestämma så mycket.

Du betalar en avgift till företaget för att de ska ta uppdraget som arbetsgivare, ekonomi- och redovisningsansvar. Du är kund till företaget och de ska leverera assistans så som det står i ert avtal.

De som sköter det administrativa arbetet

I denna form kan du själv vara arbetsgivare men företaget sköter det administrativa arbetet åt dig och dina assistenter. Du är arbetsgivare till assistenterna.

Denna form är bra för dig som vill ta ansvar för din egen assistans. Företaget ska leverera budget och annan ekonomisk information till dig om din assistansersättning samt sköta löner, skatter och all redovisning till Försäkringskassan. Du är kund till företaget och de ska sköta sina uppgifter enligt ert avtal.

De som kan vara arbetsgivare till dina anhöriga som du bor med

Det finns också en kombination av dessa båda. Företaget kan exempelvis sköta det administrativa arbetet med löner samt redovisning till Försäkringskassan åt dig. Du är arbetsgivare åt dina assistenter.

Men om du har en anhörig som bor med dig och är assistent vissa timmar, då tar assistansföretaget rollen som arbetsgivare åt dig. Du får nämligen inte vara arbetsgivare åt någon som bor med dig.

Du betalar en avgift till företaget för att de ska ta uppdraget som arbetsgivare, ekonomi- och redovisningsansvar. Du är kund till företaget och de ska leverera assistans så som det står i ert avtal.

Annonser: