Avtal

Det ska alltid se till att det finns ett skriftligt avtal mellan dig och anordnaren. Avtalet ska inte ha en bindningstid som är längre än tre månader. Du måste snabbt kunna byta om din assistans inte fungerar.

Avtalet bör innehålla följande:

  • Vilka skyldigheter som kooperativet, företaget eller kommun har mot dig som kund och brukare
  • Vilka dina rättigheter är
  • Vem som ska göra vad. Det ska framgå vilka uppgifter du ska stå för samt vilka uppgifter som kooperativet, företaget eller kommunen ska ansvara över. Då blir det mindre tjafs och oklarheter.
  • Att du får vara arbetsledare
  • Att du får välja assistenter
  • Att du bestämmer över schema
  • Att du bestämmer över arbetsuppgifter för dina assistenter

Assistansanordnarna tar din assistansersättning som betalning

Alla assistansanordnare sätter sitt eget pris eller avgift på assistansen eftersom det råder fri konkurrens. Priset som assistansanordnaren sätter beror på vad uppdraget innehåller, exempelvis om anordnaren tar arbetsgivaransvar och administration. Men det hänger också ihop med vad anordnaren har för övriga kostnader som exempelvis lokaler och personal.

Det som blir över går till assistenternas löner. 

Den som vill lägga större delen av assistansersättningen som löner till assistenterna bör välja att själv vara egen arbetsgivare. Då kan du hålla nere administrativa kostnader. Du kan också ansluta dig till ett kooperativ eftersom du då kan vara med och besluta om vad assistansen får kosta.

Annonser: