Kooperativ

Ett assistanskooperativ är en ekonomisk förening av brukare med personlig assistans, där man gemensamt delar på de administrativa kostnaderna och där alla har möjlighet att stödja varandra.

Den som vill anlita ett kooperativ som arbetsgivare har flera olika valmöjligheter. Det går att ansluta sig till ett större och etablerat kooperativ med många brukare alternativt ett mindre och mer nystartat kooperativ med ett färre antal brukare.

Det viktiga är att verksamhetens inriktning passar dina egna idéer. Olika kooperativ har olika grundfilosofi och olika sätt att styra och organisera verksamheten.

Sköter ekonomi

Ett kooperativ brukar vanligtvis ha en egen avdelning som bara håller på med ekonomi och kontakter med Försäkringskassan.

Utbildningar

Större kooperativ brukar även arbeta med utbildningar och kompetensutveckling, både för brukare och assistenter. I ett kooperativ så är vanligtvis brukaren arbetsledare och kooperativet fungerar som arbetsgivare för assistenterna.

Annonser: