Tillståndskrav för assistansanordnare

Anordnare av personlig assistans måste ha tillstånd för att få bedriva verksamhet. Den som anställer sina assistenter själv och som inte har startat något assistansbolag eller ett kooperativ för det – behöver inte ha tillstånd för att sköta sin egen assistans själv.

Företag och kooperativ som anordnar personlig assistans måste ha tillstånd från myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg för att få bedriva assistans. Ansökan om tillstånd görs hos IVO och de beslutar också om tillståndet. Den som tänker starta en ny assistansverksamhet får inte göra det förrän man har svar och tillstånd från IVO att göra det.

Den som väljer att vara egen arbetsgivare och anställa sina egna assistenter eller assistenter för sitt barn måste anmäla till IVO att man finns. IVO gör ingen prövning av dessa anmälningar. Därför får du inte heller någon bekräftelse eller något beslut. Det räcker med att lämna in anmälan för att anmälningsskyldigheten ska vara fullgjord.

Syftet med tillstånds- och anmälningsplikten för personlig assistansanordnare är att det ska säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen och förbättrar förutsättningarna för tillsyn.

Den finns blanketter för ansökan om tillstånd för assistansanordnare och för den som driver assistans i egen regi på IVOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Annonser: