Anställa och avskeda assistenter

Oavsett vem som är din assistensgivare så är det viktigt att du som brukare är aktiv och engagerad när du behöver nya assistenter.

Det är viktigt att du och den person som ska vara din assistent fungerar bra tillsammans. Du bör därför alltid ha sista ordet vad gäller vem som ska bli din assistent.

En bra princip kan vara att alltid börja med en provanställning. Med en provanställning på 3-6 månader så hinner du se hur det fungerar.

Säga upp assistenter

Vad ska du göra om du inte är nöjd med en assistent? Ibland anställs personer som inte borde arbeta med den ansvarfulla uppgiften att vara någons personliga assistent.

Det kan hända att assistenten har mer dolda sidor. Problem kan uppstå för dig som brukare och din övriga assistentgrupp på grund av att en enskild assistent inte kan hantera sin assistentroll. Det finns exempel där assistenter varit berusade på arbetstid, aggressiva, slarviga och oansvariga.

Tid för förbättring

I första hand ska du försöka lösa problemet genom att ta upp det med assistenten och din assistansgivare. För att kunna säga upp en tillsvidare anställd assistent krävs att det finns så kallad saklig grund. En uppsägning är den sista åtgärden. Före det ska assistenten fått möjlighet att förbättra sig.

Acceptera aldrig kränkningar

Det betyder inte att du ska behöva acceptera dålig eller kränkande behandling. Uppstår sådana situationer så måste de lösas snabbt.

Det kan i detta fall vara uppsägning av personliga skäl och det ska vara den verkligt tråkiga men absolut sista åtgärden. Du som arbetsgivare ska kunna visa assistenten och eventuellt fackförbund att du genomfört alla möjliga saker för att lösa problemet. Assistenten ska dessutom ha haft tid att förbättra sig.

 

Annonser: