Arbetsledarrollen

I princip kan man jämföra brukarens roll gentemot assistenten med att vara arbetsledare för en grupp personer på en arbetsplats. Med en stor skillnad!

Den som blir arbetsledare på en arbetsplats har ofta både utbildning för att klara rollen och lång erfarenhet av det arbete som ska utföras. Som brukare är det inte säkert att du alls har vare sig kunskap eller erfarenhet. Därför kan du behöva både stöd och utbildning för att klara denna roll.

Kolla upp utbud

Prata med din assistansgivare för att se vad de kan erbjuda. Om du just ska välja assistansgivare så kan deras möjlighet att ge dig stöd och utbildning vara en viktig grund för ditt beslut.

Sträva efter en bra arbetsmiljö

Både du som brukare och dina assistenter vinner på en bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö handlar både om påtagliga saker som att minska risker vid lyft och att försöka få bort eventuella andra olycksrisker.

Men det handlar också om det man kallar psykosocial miljö. Med det menas mer hur stämningen är på arbetsplatsen, att man bemöter varandra med respekt och att det finns en glädje i arbetet.

Genom att regelbundet diskutera och fundera på hur arbetsmiljön är kan du till exempel:

  • Undanröja risker för olycksfall, både för dig själv och dina assistenter.
  • Minska skador och förslitningar för dina assistenter.
  • Minska sjukfrånvaron bland dina assistenter.
  • Minska personalomsättningen.
  • Skapa en situation där alla trivs

När brukaren inte klarar att vara arbetsledare

Alla klarar inte av att vara arbetsledare åt sina assistenter. Personer som har svåra hjärnskador och personer med utvecklingsstörning är exempel där det kanske inte fungerar. En sådan situation ställer stora krav på assistanssamordnare, arbetsledare och assistenter.

Assistenterna och arbetsledarna behöver i dessa fall en bra utbildning och en god arbetsledning för att kunna göra sitt arbete. Assistenterna har också ett stort ansvar i att kompensera intellektuella funktionsnedsättningar, kommunikationsproblem och bistå med kvalificerad omvårdnad.

Annonser: