Assistans inom familjen

Den som är brukare eller den som arbetar som assistent vet att relationen är lite annorlunda när assistansen sker i en familj. Det är inte bara en relation mellan brukare och assistent i det fallet.

Det finns andra familjemedlemmar som kan lägga sig i assistentens uppdrag liksom att assistenten kan ta för stor plats i familjelivet.

Tydliga gränser

En annan familjemedlem kan ju inte börja ”köra med” en assistent bara för att hon eller är anställd för en annan familjemedlem. Det är viktigt att assistenten vet sin gräns och vad arbetsuppgifterna ska vara.

En assistent är inte familjens hushållerska. En assistent kan inte heller börja ställa krav på en familj utan är bara där för den familjemedlem som behöver personlig assistans.

Annonser: