Relationer brukare & assistent

Relationen som uppstår mellan brukare och assistent kan vara mycket bra och leda till livslång vänskap. Men relationen kan också vara ansträngande.

Brukare och assistenter arbetar mycket nära varandra. Relationen är något som båda parter måste vårda, sköta professionellt och tänka på. Annars kan det an uppstå problem på vägen. Det finns inga färdiga svar. Texterna i detta avsnitt är mer reflexioner.

Brukaren

För brukaren kan det vara svårt att skilja på kompisrollen och yrkesrollen. Assistenten är inte en kompis utan en anställd och avlönad person som kommer till brukaren för att arbeta. Visst kan det vara så att brukaren och assistenten har blivit goda vänner eller att brukarens kompis har blivit assistent men det ändrar inte rollerna. I vissa lägen är man kompis medan man i andra lägen är arbetskamrater.

En brukare kan i vissa lägen utnyttja assistenten felaktigt. De situationer som kan vara ”över gränsen” är självklart individuella så de är svåra att beskriva. Men några exempel skulle kunna vara att låna pengar av assistenten eller att låta assisten dricka alkohol på arbetstid.

Assistenten

Assistenten måste också förstå sin roll. Brukaren är inte assistentens kompis utan en brukare, arbetsledare eller ibland assistentens arbetsgivare. En assistent har i det flesta fall full insyn i en annan persons liv och därmed också kunskaper som kan användas felaktigt.

En assistent kan också, medvetet eller omedvetet, påverka brukaren att avstå från aktiviteter eller tvärtom, göra sådant han eller hon egentligen inte vill. Ibland kan en assistent också ”ta över” och styra och ställa för mycket.

Annonser: