Umgänge & assistans

Relationen mellan brukare och assistent kan bli komplicerad när man umgås med vänner och bekanta. Det finns olika vinklar på det hela.

Det kan först och främst vara brukaren som ska umgås med sina vänner och bekanta. Då kan assistenten få en bättre kontakt med vännerna och på något sätt ”glömma” sitt uppdrag. Det kan också vara så att assistenten träffar sina vänner och därmed ”glömmer” att han eller hon arbetar.

Distans eller lika villkor?

En del brukare kan välja att ha stor distans till assistenten när brukaren umgås med sina vänner för att få en ökad integritet.

Andra brukare kan välja att låta assistenten delta ”på lika villkor” för att få en så alldaglig umgängessituation som möjligt.

Inget av scenarierna är mer eller mindre rätt, det gäller bara att båda parter vet sin om sina roller och att det är okej för båda.

Annonser: