Att driva personlig assistans i egen regi

Endast en liten andel av alla som är berättiga till personlig assistans driver den i egen regi. De som gör det har ofta goda erfarenheter. Men vad krävs för att ”driva eget”? Hur ska du kunna veta om det är något som passar dig eller inte? FunkaPortalen har sammanställt en guide som reder ut begreppen.

Det finns många fördelar med att driva assistansen i egen regi. Men också en del nackdelar och hinder.

Fördelarna med att driva assistansen i egen regi är bland annat att:

 • Du kan lättare styra och ta beslut i arbetet
 • Du kan bestämma arbetsuppgifter samt när, var och hur arbetet ska utföras
 • Du kan anordna din egen assistans billigare
 • Du kan ge dina assistenter högre lön
 • Kommunikationsvägarna är kortare, eftersom det inte finns någon mellan brukaren och assistenterna
 • Du växer som person med ökat ansvar

Nackdelarna med att driva assistansen i egen regi är bland annat att:

 • Du alltid måste styra arbetet själv
 • Du alltid måste vara ansvarig för dina beslut
 • Du måste hålla dig uppdaterad med regler och lagar på arbetsmarknaden, vilket kan ta en hel del tid
 • Du alltid är arbetsgivare och måste vara beredd att agera
 • Det kan ibland kännas ensamt i rollen som arbetsgivare

Ökad kontroll medför ökat ansvar

Om du vill ha stor kontroll över alla beslut som rör din personliga assistans så får du den största friheten om du tar hand om assistansersättningen själv och blir arbetsgivare åt dina assistenter. I princip innebär det att du blir arbetsgivare och verkställande direktör för ett småföretag, vars uppgift är att leverera assistanstjänster till dig själv. Som arbetsgivare måste du hålla reda på samma regler som målarmästaren som har 4-5 anställda målare eller som kioskägaren som har 4-5 anställda biträden. Det innebär mycket ansvar och det gäller att veta vilka regler som gäller.

Som arbetsgivare kommer du att ansvara för:

 • Att organisera och leda arbetet
 • Att administrera och betala löner, skatter och avgifter
 • Att rapportera och redovisa till Försäkringskassan, Skatteverket och till Statistiska Centralbyrån
 • Att arbetsmiljön är bra
 • Att anställa (och eventuellt säga upp) anställda
 • Att det finns avtal och försäkringar för dina anställda
 • Att i vissa lägen förhandla med fackliga företrädare
Annonser: