Avtal och försäkringar

Det är bra om du och assistenterna har ett kollektivavtal att luta er mot. Det reglerar era förhållanden, vad som gäller på arbetsplatsen och allt som har med löner och liknande att göra.

Det är arbetsgivarorganisationer och fackförbund som kommer överens om kollektivavtalet. Ett exempel är kollektivavtalet mellan arbetsgivarföreningen KFO, Kooperationens Förhandlingsorgan och fackförbundet Kommunal på området personlig assistans.

En arbetsgivarförening arbetar med arbetsgivarens intressen och att stödja medlemmarna i sin arbetsgivarroll. Ett fackförbund ser till att arbetare och tjänstemäns villkor inte försvagas gentemot arbetsgivaren. Facket värnar i det här fallet den personliga assistentens intressen. Via kollektivavtalet framgår vad båda parter är överens om.

Anslut dig till en arbetsgivarförening

Du ska helst ansluta dig till en arbetsgivarförening. Via KFO, Kooperationens Förhandlingsorgan kan du få bra service som arbetsgivare. KFO har många brukare som är egna arbetsgivare som medlemmar vilket gör att de tar dessa frågor på allvar. Via KFO får du tillgång till ett kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar vad som gäller mellan dig som arbetsgivare och dina anställda assistenter.

KFOs webbplats, öppnas i nytt fönster

Annonser: