Organisera och leda arbetet

En egen arbetsgivare måste ta hand om allt som rör den egna assistansen. Du ska kunna delegera och organisera arbetet för assistenterna och ha god kommunikation med dina anställda.

Det administrativa arbetet med löner, skatter, sociala avgifter, försäkringar och bokföring måste skötas korrekt. Försäkringskassan kräver att du skickar in tidrapporter och en faktura för assistansen.

Sköta själv eller köpa tjänsten

Det administrativa arbetet kan du göra själv eller så köper du in den tjänsten av någon ekonomikonsult/redovisningsbyrå. Väljer du att göra det administrativa arbetet själv kan du använda ett kalkylprogram exempelvis i programmet Excel och ett löneprogram till din hjälp.

Registrerad hos Skatteverket

Du måste vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket eftersom du ska betala in skatter och sociala avgifter för assistenterna. Du kan anmäla dig som arbetsgivare på Bolagsverkets och Skatteverkets tjänst Företagsregistrering.

Rapportering och redovisning

Du redovisar till Försäkringskassan varje månad. Av redovisningen framgår hur många timmar du fått assistens. Försäkringskassan har en särskild blankett för detta. Den heter Tidsredovisning – assistansersättning.

Den som har förhöjd assistansersättning ska dessutom redovisa alla sina kostnader, minst var sjätte månad. När Försäkringskassan fått din redovisning så jämför de med vad du fått utbetalt och vad dina faktiska kostnader har varit. Redovisningen sker på blanketten Räkning – assistansersättning.

Annonser: