Försäkringskassan & kommunen

Försäkringskassan har två olika ansökningsblanketter. En för vanlig assistans och en för den som behöver extra mycket assistans. Du kan antingen be att få dem hemskickade eller hämta direkt på webben. När du skickat in blanketten kommer du att bli kontaktad av personal från Försäkringskassan.

Kommunen

Din kommun kan ha egna blanketter som du ska fylla i. På kommunen finns det personer som kallas ”Behovsbedömare”, ”Biståndsbedömare”, ”LSS-handläggare” eller liknande. Du kan kontakta dem och disktera dina behov.

Samspel mellan kommunen och Försäkringskassan

Ibland är det så att det behövs en diskussion där både kommunen och Försäkringskassan är inblandade. Det kan gälla:

  • när det är osäkert om du behöver hjälp över eller under 20 timmar i veckan
  • när det är troligt att ditt behov kommer att öka så att det på sikt blir mer än 20 timmar
  • när det är troligt att ditt behov kommer att minska så att det blir under 20 timmar.

Det här samspelet går till på olika sätt i olika delar av landet. I västa fall tvingas du själv vara samordnare och det händer att personer först ansöker hos Försäkringskassan och sedan i princip tvingas börja om en ansökningsprocess hos kommunen.

Annonser: