Stort behov av assistans

Du kanske behöver hjälp sju dagar i veckan, dygnet runt och av assistenter med specialkunskaper?

Den som har mycket assistans under kvällar och nätter har automatiskt högre ob-kostnader (lönekostnader till assistenter för arbete på obekväm arbetstid). Du kanske också måste lägga tid och ersättning på utbildning av assistenterna.

Ersättning med förhöjt timbelopp

Då kan du ansöka om assistansersättning med förhöjt timbelopp genom att fylla i en särskild ansökningsblankett. Du ska kunna redogöra för:

  • ditt behov av särskild assistans (det som gör assistansen dyrare)
  • en beräkning av kostnaderna (löner med ob-kostnaden separerad, administration, utbildning och assistansomkostnader).

Ärendets gång

Du kommer att bli kontaktad av en handläggare på Försäkringskassan för en diskussion. Sedan är det socialförsäkringsnämnden som beslutar.

Annonser: