Bilstöd och anpassning

Bilen gör det lättare att arbeta, handla och att ta sig till olika aktivteter. För personer med funktionsnedsättning finns möjlighet att få särskilt stöd, både när du ska köpa en bil och om du behöver anpassa bilen. Men det gäller att känna till reglerna. Du kan till exempel inte köpa en bil först och söka bidrag sedan!

Om du behöver hjälp med att anpassa en bil för att kunna köra den eller åka i bilen så kan du ha rätt till något som heter bilstöd. Du ansöker om bilstöd hos Försäkringskassan. Följande krav gäller för att du ska kunna få stöd:

  • Du eller ditt barn ska ha en funktionsnedsättning (som inte är tillfällig)
  • Du ska ha stora svårigheter att förflytta dig
  • Du ska ha stora svårigheter att använda den vanliga kollektivtrafiken eller färdtjänsten
  • Du måste tillhöra någon av de fem bidragsgrupper som har rätt att ansöka om bilstöd

Man brukar säga ”bilstöd” men förutom bil så kan stödet också handla om mopeder och motorcyklar

Du måste få beslutet innan du köper bilen!

Det finns en sak som är jätteviktig: Du måste ha fått Försäkringskassans beslut om att få bilstöd innan du köper bilen. Du kan inte köpa bilen först och sedan få bidragen.

Annonser: