Bilstödets olika delar

Bilstödet består av olika delar. Du kan ansöka om en eller flera delar. De olika delarna är:

  • Grundbidrag
  • Anskaffningsbidrag
  • Anpassningsbidrag

Grundbidrag – oavsett din inkomst

Grundbidraget är på högst 60 000 kronor och det kan man få vid köp av en bil oavsett inkomst. Söker du bidrag till en motorcykel kan du högst få 12 000 kronor och ska du köpa en moped kan du få max 3000 kronor.

Exempel: Du har hittat en bil som passar dina behov och den kostar 360 000 kronor. Då har du rätt att ansöka om grundbidraget, det spelar ingen roll vilken inkomst du har. Du kan högst få 60 000 kronor i grundbidrag. Det betyder att bilen kostar dig 300 000 kronor.

Anskaffningsbidrag – beroende på din inkomst

Anskaffningsbidraget är på maximalt 40 000 kronor, det är inkomstprövat. Du kan söka det om du har en lägre inkomst än 88 000 kronor om året. Tjänar du mer så trappas bidraget ned enligt särskilda regler och upphör vid en inkomst på 160 000 kronor om året. För föräldrar räknas båda inkomsterna ihop om båda bor med barnet.

Exempel: Du har hittat en bil som passar dina behov och den kostar 360 000 kronor. Din totala inkomst är 86 000 kronor per år. Då har du rätt att ansöka om anskaffningsbidraget. Du kan högst få 40 000 kronor i anskaffningsbidrag. Det betyder att bilen kostar 320 000 kronor. Har du fått grundbidraget också på 60 000 kronor så kostar bilen 260 000 kronor.

Totalbelopp

Om du söker både grundbidrag och anskaffningsbidrag så får de inte tillsammans överstiga bilens värde.

Anpassningsbidrag

Anpassningsbidrag betalas ut om du behöver bygga om och utrusta bilen så att du kan köra bilen eller använda den som passagerare.. Anpassningen kan handla om många olika saker. Vanliga anpassningar är:

  • Ramper och stolar
  • Reglage för styrning, broms, gas och blinkers på bilen

Det finns ingen storleksgräns för anpassningsbidraget utan det bestäms efter den anpassning som Försäkringskassan beviljar dig och vad anpassningen kostar. 

Exempel: Du har sedan tidigare körkort så köra kan du, men nu använder du elrullstol efter en dykolycka. Din arm- och handstyrka är nedsatt. Nu har du tänkt en bil som fungerar för dina behov. Då behöver du anpassa bilen så att du kommer in med elrullstolen och för att kunna köra bilen själv. En firma som är specialiserad på att bygga om och anpassa bilar för funktionshindrade gör en analys av din bil och dina behov. De kommer fram till att du behöver en ramp för att komma in i bilen, golvet måste kanske sänkas så att du inte slår i huvudet. Sen måste du ha någon form av låsanordning så att rullstolen sitter fast när du kör bilen. Till sist måste vissa reglage fixas så att du exempelvis kan styra, gasa och bromsa med händerna. Firman tar fram en offert med pris på anpassningen.

Offerten skickas till Försäkringskassan som i sin tur granskar dina behov och ger ett expertutlåtande till Försäkringskassan. När Försäkringskassan godkänt offerten kan bilen anpassas. Väljer Försäkringskassan att inte bevilja anpassningen så får du överklaga beslutet.

När bilen är färdig så bestämmer du till vilket konto som bilstödet ska betalas ut till. Antingen direkt till ett konto hos den firma som anpassat din bil. Eller till ditt konto så att du själv betalar firman. 

Du kan också få bidrag till körkortsutbildning om du fått bilstöd för att köpa en bil. Men då måste du vara arbetslös eller riskera att bli arbetslös.

Annonser: