Val av bil och anpassning

När du fått beslut om bidraget för att köpa en bil vet du också bidragets storlek. Om du inte ska anpassa bilen så gäller det att välja en bil som passar dina behov bra och som är i sådant skick att den håller i nio år.

Om du dessutom ska anpassa bilen måste du välja en bil som är möjlig att anpassa.

Val av bil 

Utgångspunkten är enkel: Välj det bilmärke och den modell du själv vill ha och som du har råd med. Om du tittar på olika bilar märker du att vissa är lättare att komma i och ur än andra. Vissa är lättare att lasta i och ur bagage. Det gäller att hitta en bil som underlättar din användning.

Om din bil ska anpassas är det inte lika enkelt. Den bil du väljer ska kunna anpassa på det sätt som du behöver. Det kan vara fråga om ganska stora ingrepp. Det kan vara svårt att på egen hand komma fram till vilken bil som klarar av de anpassningar som behövs. De bilhandlare du träffar vet troligen inte heller så mycket om det. För att hitta rätt bil i detta läge kan du behöva hjälp av experter. Ett bra sätt är också att försöka komma i kontakt med någon som har ungefär sama problem sim du själv har.

Utprovning av anpassningen

För att säkrare veta vilkn typ av anpassning som behövs krävs ibland en noggrann utprovning. Ju större svårigheter du har desto viktigare är det att gå igenom ditt behov. Här behöver du hjälp av experter. De olika företag som gör anpassningar kan vara till hjälp. Eller så kan du kontakta en trafikinspektör på Trafikverket. Dessutom finns det möjlighet att få hjälp från något som heter Mobilitetscenter. För att få komma dit behöver du en remiss från läkare, habilitering eller Försäkringskassan. Där får du träffa en arbetsterapeut och trafikinspektör från Trafikverket för att utreda hur du så självständigt och trafiksäkert som möjligt ska kunna använda din bil.

De anpassningar som görs ska vara enkla att använda, kännas bra och dessutom vara lätta att justera och montera. Det är bilen som skall anpassas efter dina behov och inte tvärtom.

Av praktiska skäl bör bilen, så långt det är möjligt, behålla sina ursprungliga reglage när den anpassas. Då kan bilen köras av vem som helst.

Kom ihåg att en bil som har försetts med specialutrustning eller byggts om ska besiktigas.

Här är några exempel på anpassningar

 • Golvmonterat handreglage
 • Rattspinnare
 • Lyft för manuella rullstolar
 • Rullstolslås
 • Hydraulisk styrning
 • Hydraulisk gas och broms
 • Elektrisk växelväljare
 • Elhandbroms
 • Kommunikationssystem
 • Rullstolsanpassningar i bilen
 • Vridplatta
 • Joy-stickstyrning
Annonser: