Körkort

Har du ett körkort så har du rätt att köra bil. Bilen kan göra ditt liv lättare och den kan vara en förutsättning för arbete och en bra fritid. Men det är inte självklart att alla ska få ett körkort. Du måste lära dig trafikregler och du måste via prov visa att du både kan reglerna och att du i praktiken kan köra bilen.

Alla får inte tillstånd att ta körkort. Och alla får inte behålla sitt körkort när förmågan att köra bil försämras. Om du har en funktionsnedsättning så kan det påverka dina möjligheter att ta körkort.

Annonser: