Parkering

Här och där ser du skylten med ett P och en rullstolssymbol. Men vem får egentligen parkera där? Och hur får man ett sådant tillstånd? FunkaPortalen reder ut begreppen.

Vem kan få parkeringstillstånd?

I regler och anvisningar brukar det stå att parkeringstillstånd kan man få om man har ett rörelsehinder. Ett rörelsehinder kan till exempel bero på att:

  • Du är rullstolsburen
  • Du har en hjärt- eller lungsjukdom
  • Du har svårt att orientera dig

Grundtanken är att personer som har svårigheter att förflytta sig enklare ska kunna hitta en parkering som ligger nära den plats man ska till. Du ska med andra ord kunna hävda att du har ”betydande gångsvårigheter”.

Du kan få ett parkeringstillstånd även om du är passagerare. Du kanske inte kör bil själv. Då ska den som skjutsar dig kunna stanna och hjälpa dig från bilen till den plats dit du ska.

Reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i Trafikförordningen 13 kapitlet 8 §.

Ansökan om parkeringstillstånd

Det är din kommun som tar emot ansökningar om parkeringstillstånd. Beslut brukar oftast tas av kommunens trafiknämnd (eller motsvarande). Reglerna och även sättet att ansöka skiljer sig mellan olika kommuner. Via kommunens webbplats kan du oftast få fram information om hur du ska göra.

Tillsammans med din ansökan brukar det krävas att du skickar in ett läkarintyg och ibland kan det vara bra att komplettera även med andra intyg.

När du fått ditt tillstånd får du också ett kort som ska ligga synligt i bilen när du parkerat.

Hur överklagar jag?

Om du inte är nöjd med beslutet från kommunen, kan du överklaga kommunens beslut hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut kan inte överklagas.

Om tillståndet blir stulet

Parkeringstillstånd har ett högt värde på den svarta marknaden. Se till att det inte ligger kvar i bilen då det inte används.

Får du ditt tillstånd stulet måste du göra en polisanmälan. Det är därför bra om du har skrivit ner tillståndets nummer. Meddela även kommunen att du blivit av med tillståndet så att de kan spärra det stulna tillståndet i sitt register. Du måste skicka in en kopia på din polisanmälan innan kommunen kan utfärda ett nytt tillstånd.

Om du fått ditt tillstånd stulet så kan du under tiden använda dig av en annan parkeringsregel: Det gäller reglerna för fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade. Dessa fordon får nämligen stannas eller parkeras även om det råder parkeringsförbud. Men använd denna regel med förnuft.

Annonser: