Regler för parkering

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst 3 år. Ett parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig rätt att parkera:

  • Under högst 3 timmar där det vanligtvis är förbjudet att parkera eller där det är tillåtet att stå parkerad kortare tid, högst 3 timmar.
  • Under högst 24 timmar där det är tillåtet att parkera mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
  • På parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Om det finns en tidsgräns för hur länge parkering är tillåten, måste du följa den.
  • Under högst 3 timmar på gågata.

Ett parkeringstillstånd gäller inte på privat mark eller i garage – om inte ägaren sagt okej. Kontakta ägaren för att få reda på vilka regler som gäller.

Ett parkeringstillstånd ger dig inte rätt att parkera i vändzoner, taxizoner och lastzoner. För dessa platser gäller andra trafikregler.

Parkeringsavgift

I många kommuner behöver du inte betala avgift för att parkera. Men du måste ta reda på vad som gäller i just din kommun.

Lagar och regler

Trafikförordning (1998:1276) reglerar parkeringstillstånd.

Annonser: