Tillgång till parkeringsplatser

För dig som har ett tillstånd är tillgången till parkeringsplatser viktig. För att tillståndet ska vara till nytta behöver det finns parkeringsplatser som du använda i närheten av de platser som du ska besöka.

Enligt Boverkets byggregler så ska särskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade finnas inom 25 meters gångavstånd från en byggnads entré. Dessa parkeringsplatser brukar markeras med en särskild symbol, en p-skylt med rullstolssymbol.

Ansök om parkeringsplats

Finns det ingen parkeringsplats där du skulle behöva en? Tanken med att ha ett parkeringstillstånd är att det ska gå att parkera nära den plats du ska till. Om det till exempel saknas en särskild parkeringsplats nära ditt hem eller din arbetsplats kan du ansöka om att kommunen skapar en parkeringsplats. Kontakta gatu- eller trafikkontoret i din kommun för att ta reda på hur det går till.

Det finns särskilda parkeringsplatser som bara får användas av dem som har ett parkeringstillstånd. Dessa platser är uppmärkta med en P-skylt som också har skylten för funktionshinder. På gatan är linjer målade för att markera ytan.

De bästa parkeringsplatserna är utformade så att personer med rörelsehinder kan öppna bildörren helt, oberoende av på vilken sida personen sitter. Det ska fungera att komma in och ur bilen och det ska finnas plats för att till exempel ställa en rullstol bredvid bilen.

Annonser: