Det fungerar inte lika överallt

Om du tror det är samma regler och riktlinjer som gäller över hela landet så tror du fel. Det finns tvärtom stora skillnader.

Varje landsting och varje kommun kan sätta upp egna regler och göra egna begränsningar som gör att två personer med samma behov ibland får hjälpmedel och ibland inte.

Var du bor kan avgöra

I vissa delar av landet för du betala för att få hjälpmedel i andra inte. Dessutom kan det vara stora skillnader mellan vilken kunskap de personer har som ska hjälpa dig att hitta rätt hjälpmedel.

Du måste därför lära dig hur det fungerar där du bor. Både landstinget och kommunen kan ha olika regler. Behöver du hjälpmedel på ditt arbete gäller dessutom andra regler.

Vem har svårt att få hjälpmedel?

Det finns några grupper som ofta har mycket svårt att få hjälpmedel. Det är:

  • Personer med dyslexi
  • Personer med kommunikationshandikapp
  • Personer som behöver ovanliga tekniska hjälpmedel
  • Personer som behöver enkla hjälpmedel i sitt hem

Ny teknik kan nekas

Gemensamt för många av dessa personer är att de har nytta av hjälpmedel som är programvaror i en dator eller speciella apparater och system.

Ofta rör det sig om hjälpmedel som har blivit möjliga att ta fram via den nya informationsteknologin. Istället för att plocka in dessa hjälpmedel bland de riktiga hjälpmedlen och öka budgeten för hjälpmedel har många landsting istället beslutat att inte ge sådana hjälpmedel eller att vara mycket restriktiva.

Hjälpmedel i dator men inte i mobilen

I vissa fall är det möjligt att få ett hjälpmedel till sin dator. Men när samma hjälpmedel också finns för mobiltelefoner så räknas de inte. Ett sådant exempel är talsynteser som läser upp text. Synskadade personer kan få sådana till sin dator, men oftast inte till sin mobiltelefon. 

Annonser: