Ett hjälpmedel är inte alltid ett hjälpmedel

I praktiken gäller inte regeln att alla ska få hjälpmedel efter behov och för att kunna leva ett normalt liv.

De flesta av oss anser att skidåkning en solig vinterdag eller en cykeltur en ljummen vårkväll tillhör ett normalt liv. Men om du behöver hjälpmedel för att åka skidor eller för att cykla så räknas inte det som ”riktiga hjälpmedel”. Sådana hjälpmedel kallas ”fritidshjälpmedel” och tillhör inte den sorts hjälpmedel som du kan få.

Kvalar inte in som hjälpmedel

Om du behöver hjälpmedel för att du har svårt att kommunicera eller för att du har svårt att läsa så är det oftast inte möjligt. Landstingen eller kommunen har ofta bestämt att man inte ger sådana hjälpmedel.

Om du behöver små finurliga hjälpmedel som gör vardagslivet lättare att leva så finns det beslut på att dessa inte räknas som riktiga hjälpmedel. Sådana hjälpmedel kan till exempel vara specialutformade knivar, saxar och liknande. Den här typen av hjälpmedel kallas på byråkratspråk ”enkla hjälpmedel”.

Hjälpmedel som du ofta inte kan få är alltså:

  • Fritidshjälpmedel
  • Kommunikationshjälpmedel
  • Hjälpmedel om du har svårt att läsa
  • Enkla hjälpmedel

Du måste lära dig vilka hjälpmedel som ingår i systemet och vilka som ligger utanför.

Vissa beviljas lättare

I några situationer kan det vara enklare att få hjälpmedel. Det är exempelvis:

  • Om du är barn, många landsting prioriterar barn
  • Om du studerar
  • Om du har ett arbete

Det har också visat sig att det ofta är lättare att få hjälpmedel om du är man och om du har svenska som modersmål.

Omvänt betyder det att det finns en diskriminering. Kvinnor och invandrare har ibland svårare att få hjälpmedel.

Annonser: