Förskrivaren är en viktig person

Du kan inte bestämma själv vilket hjälpmedel du behöver. Faktiskt inte ens om du använt hjälpmedel i hela ditt liv och bara behöver få ett gammalt och utslitet hjälpmedel utbytt mot ett nytt.

Alla som behöver ett hjälpmedel måste få hjälpmedlet ”förskrivet”. Förskrivet betyder ungefär samma sak som när en läkare skriver ut ett recept på ett läkemedel. Du får ett beslut som säger att du behöver ett eller flera hjälpmedel.

Vem kan förskriva?

Problemet är att om du försöker slå upp ”Förskrivare” i telefonkatalogen så är det ett yrke som inte finns. Istället är det personer inom många olika yrken som kan ha rätt att förskriva hjälpmedel. Det kan vara:

 • Arbetsterapeuter
 • Sjukgymnaster
 • Distriktssköterskor
 • Logopeder
 • Experter på olika funktionshinder

Grundtanken är att till exempel personer som du träffar inom vården eller inom kommunens verksamheter ska kunna se att du behöver hjälpmedel och att de också ska hjälpa dig att få rätt hjälpmedel.

Förskrivare är inte expert

Många gånger fungerar det ganska bra. En person med förskrivningsrätt ser till exempel att du behöver en rollator och ser till att du får det. Ibland fungerar det sämre. Förskrivarna är inte experter på hjälpmedel. Deras kunskaper och intresse för hjälpmedel kan variera. Vanliga orsaker till problem kan vara:

 • Förskrivaren förstår inte att du har behov av hjälpmedel.
 • Du kan ha svårt förklara dina problem så att förskrivaren förstår.
 • Förskrivaren förstår att du har behov men tycker inte att det är viktigt.
 • Förskrivare tänker på sin budget och föreslår de billigaste lösningarna snarare än de lösningar som passar dig bäst.
 • Förskrivaren känner inte till vilka hjälpmedel som finns och ser därför ingen lösning på ditt problem.
 • Förskrivaren anser sig inte ha tid och därför kommer ni aldrig fram till en bra lösning.

Vad göra jag om det inte fungerar?

Man kan säga att du alltid är i ett underläge i relationen till förskrivaren. Du är beroende av att denna person bedömer att du behöver hjälpmedel. Vad kan du då göra om samspelet med en förskrivare inte fungerar? Du kan:

 • Ta upp en diskussion med förskrivaren där du förklarar hur du ser på situationen.
 • Gå till någon annan som också är förskrivare
 • Ta reda på mycket information själv
 • Köpa hjälpmedlet själv

Tankar kring att betala själv

Det där sista rådet är kontroversiellt. I princip har du rätt att få de hjälpmedel du behöver. Det finns de som tycker att man konsekvent ska driva dessa krav gentemot samhället.

Men om du är i en situation där du vet att ett hjälpmedel skulle göra stor nytta så kan ett sätt att slippa krångel och vinna tid vara att faktiskt köpa det själv. Här finns en stor hake. Många hjälpmedel är dyra. Och en till. Det är svårt att hitta ställen där du kan köpa hjälpmedel.

Tro inte att din läkare har koll på hjälpmedel

Kunskapen om hjälpmedel bland läkare varierar. Du kan inte alls vara säker på att din läkare kommer att märka att du har behov av hjälpmedel. Läkare har oftast inte fått så mycket utbildning kring hjälpmedel och det är inte säkert att de känner till vilka hjälpmedel som finns.

Annonser: