Hur tar jag reda på vilka hjälpmedel jag kan få?

Den som ger dig ditt hjälpmedel följer oftast något slags regelverk. Du ska egentligen inte behöva känna till dessa regler.

Det behov av hjälpmedel du har ska styra. Men ibland är det ändå bra att känna till dessa regler. Någon kanske säger att ett visst hjälpmedel inte ingår i det utbud av hjälpmedel som finns.

Reglerna har många namn

Ofta finns reglerna för hur man hanterar hjälpmedelsfrågor samlade i ett eller flera dokument. Dessa dokument kan kallas för olika saker men ofta heter de:

  • Hjälpmedelspolicy
  • Hjälpmedelsguide
  • Hjälpmedelsförteckning
  • Sortimentslista
  • Förskrivningspolicy

Du kan begära att få dessa handlingar. De kan skickas per post, men med lite letande så kan du ibland också hitta dem på Internet.

Andra med kunskap

Personal inom vården, arbetsförmedlingen eller inom socialtjänsten ska kunna förklara för dig vilka regler som gäller. Om de inte kan det så ska de hänvisa dig till någon som kan reglerna.

En annan väg att gå är att ta kontakt med en handikappförening. I föreningarna finns det ofta någon som kan berätta hur det fungerar.

Kan jag överklaga om jag inte får ett hjälpmedel?

Nej. Det kan du inte. Du måste övertyga förskrivaren om att du behöver hjälpmedlet. Men det går inte att överklaga att du inte får de hjälpmedel du anser dig behöva.

I vissa sammanhang kan du hävda att du blir diskriminerad om du inte får de hjälpmedel du behöver. Det gäller till exempel inom arbetslivet och om du studerar. Om du tycker att den som nekar dig hjälpmedel inte följer lagar och regler kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen, JO.

Annonser: