Strategi - vägen till hjälpmedel

Det här med hjälpmedel kan vara riktigt krångligt. Att det är svårt kan bero på flera saker. Ditt funktionshinder, var du bor, vem som bestämmer där du bor och hur mycket du tar reda på själv är faktorer som avgör om du får ett hjälpmedel eller inte.

FunkaPortalen känner till problematiken med hjälpmedel. Därför har vi  gjort en strategi steg-för-steg som du kan följa. Den kan underlätta och fungera som ett stöd för dig.

Steg-för-steg

1. Fundera på i vilka situationer du har problem

Du ska göra en kartläggning över följande punkter:

  • Finns problemen hemma där du bor och i så fall vilka?
  • Har du problem med att flytta dig från en plats till en annan?
  • Är problemen kopplade till ditt arbete eller till att du har svårt att skaffa ett arbete
  • Har du problem med att kommunicera med andra eller har andra problem med att kommunicera med dig?
  • Har du problem med att utföra vissa aktiviteter?

2. Leta efter information

Att leta efter hjälpmedel är svårt. Det är lite som att leta efter något man inte vet om det finns eller vad det heter. Du kan inte vara säker på att någon annan talar om för dig vilka hjälpmedel som finns.

Ju mer du tagit reda på själv desto mer kan du också fråga och ställa krav. Ett sätt att börja leta information är att använda FunkaPortalens beskrivning av olika hjälpmedel. På portalen kan du också hitta kontaktuppgifter till olika leverantörer.

Ett annat sätt att skaffa information är att ta kontakt med andra användare. Det kan du bland annat göra via enhandikappförening.

Ett tredje sätt att skaffa information är att ställa frågor. Fråga på vårdcentralen eller fråga någon som du tror vet mycket om hjälpmedel. Ställ krav på att få träffa specialister om de du frågar inte verkar kunna så mycket.

3. Leta efter en så kallad förskrivare

En nyckelperson för att du ska kunna få ett hjälpmedel är den så kallade förskrivaren. Läs mer om vem som kan vara nedan.

4. Begär att få träffa experter som kan visa olika hjälpmedel

Det finns oftast personer som är experter på de hjälpmedel du kan behöva. För att få träffa dem behöver du oftast en remiss. Läs mer om det nedan.

5. Ställ frågor om vilka andra lösningar och alternativ som kan vara aktuella för dig

Om någon föreslår ett visst hjälpmedel och du känner dig tveksam om det är det bästa alternativet så ska du fråga om vilka andra tänkbara alternativ det finns till att lösa dina problem.

Annonser: