Vad händer om jag flyttar?

Om du flyttar mellan olika landsting eller mellan olika kommuner inom ett landsting så finns ibland en risk att du måste lämna tillbaks dina hjälpmedel.

Därför måste du ta kontakt med hjälpmedelscentralen, syncentralen eller motsvarande och fråga vad som gäller.

Det smidigaste för din del är om du kan ta med dig de hjälpmedel som du redan vet är utprovade och fungerar väl för dig.

Om du måste lämna tillbaks dina hjälpmedel vid en flytt så börjar processen om. Då måste du kontakta förskrivare och få en ny bedömning, utprovning och så vidare.

Annonser: