När myndigheter eller kommuner har fel

När du tycker att en myndighet har fattat ett felaktigt beslut i en fråga som rör dig, har du rätt att överklaga.

Du kanske har ansökt om bilstöd hos försäkringskassan, men fått avslag. Kommunen nekar dig assistans eller så vill du invända mot ett beslut fattat av socialnämnden.

Tvister avgörs i förvaltningsdomstolarna

När du överklagar uppstår vad som kallas en tvist. När en tvist mellan en privatperson och en myndighet uppkommer, ska den avgöras i det som kallas de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det vill säga i tur och ordning:

  • Förvaltningsrätten
  • Kammarrätten
  • Högsta förvaltningsrätten

Överklaga på rätt sätt

I flera olika fall har du möjlighet att överklaga ett beslut. Men att överklaga går till på många olika sätt och du måste göra din överklagan på rätt sätt för att den ska kunna behandlas.

Kräv skriftliga besked

Du har alltid rätt att få veta hur du överklagar från den myndighet, som fattat beslutet. När du får information om beslutet ska du också få information om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Ett beslut ska alltid vara skriftligt. Nöj dig inte med ett muntligt besked per telefon eller på ett möte. Kräv att få skriftliga besked.

Annonser: