Ansvarfördelning – översikt

Här nedan kan du få en snabb överblick över vem som ansvara för vad:

Statens ansvar

Försäkringskassan Hjälpmedel i det dagliga livet
Socialförsäkringar
Personlig assistans
Bilstöd
Bilanpassning
Handikappersättning
Vårdbidrag
Bostadsbidrag
Arbetsförmedlingen Hjälpmedel i arbetslivet
Anställningsstöd
Lönebidrag
Universitet/Högskola Stöd och anpassningar för att studera
Transportstyrelsen Körkortstillstånd
Post- och telestyrelsen Text- och bildtelfoniförmedling
Portofria blindskriftsförsändelser
Teletal
Kostnadsfri nummerupplysning
Fruktträdet
Sjukvårdsrådgivning via texttelefon
Lantbrevbärarservice, utökad
Myndigheten för tillgängliga medier Talböcker
Punktskriftsböcker
E-text
Utskrift av punktskrift
Taktila bilder
Material till studerande på högskola och universitet

Landstingets/regionens ansvar

Hjälpmedel
Sjukvård
Tandvård
Länstrafik
Habilitering
Rehabilitering
LSS
Tolktänster

Kommunens ansvar

Hjälp i hemmet
Hjälpmedel
Färdtjänst
Parkeringstillstånd
Bostadsanpassning
Stöd i grundskola och gymnasium
Överförmyndare/God man
Särskilt boende
Särskild service
Daglig verksamhet

Annonser: