Ditt eget ansvar

Det största ansvaret för att det ska fungera ligger på dig själv eller möjligen på någon av dina nära anhöriga. Det är mycket sällan kontakterna mellan dig och de olika personerna fungerar av sig självt.

Det är mycket sällan någon samordnar de olika kontakterna. Därför kan du inte vara säker på att den ena personen vet vad den andra gör. Du får räkna med att det är du själv som måste vara aktiv och du får själv ta på dig rollen som samordnare. Sedan kan du ibland upptäcka att det finns verksamheter som fungerar bra och där man samordnar sig så att det blir enklare för dig.

Ibland är du den verkliga experten

Du får också räkna med att du kanske vet mer än de olika ”experter” du träffar. Du är expert på din egen situation och genom att vara aktiv skaffar du dig snabbt kunskaper som den person du ska kontakta kanske inte har.

Det kan vara känsligt. Är den person du ska kontakta trygg och säker i sin yrkesroll så brukar de kunna hantera sådana situationer och se dem som en möjlighet att lära sig något nytt. Men är personen otrygg och osäker kan du upplevas som ett hot eller att du är ”jobbig”. För att hantera sådana situationer kan du behöva utveckla din diplomatiska förmåga, men du kan också i vissa lägen behöva vara tuff och driva på.

Håll koll på alla viktiga papper

Se till att spara viktiga papper så att de är lätta att hitta. Plötsligt behöver du plocka fram ett intyg eller ett beslut. Eller gå tillbaka och se vad någon skrev i ett brev från förra året. Därför är det viktigt att redan från början spara viktiga papper.

Om du har fått information via e-post så kan det vara en god idé att skriva ut den och spara den på samma ställe. Och tänk på att flytta över viktig information om du byter dator.

Annonser: