Rätt till en andra bedömning, rätt att överklaga, rätt att anmäla

När du inte är nöjd med resultatet av olika undersökningar eller beslut så behöver du ta reda på hur du ska göra för att gå vidare. Inom vården finns till exempel möjligheten att få en andra bedömning (second opinion). Om du till exempel inte är nöjd med hur en läkare bedömer din situation så har du möjlighet att få träffa en annan läkare som gör en ny utredning.

Rätt att överklaga

I flera olika fall har du möjlighet att överklaga ett beslut. Men att överklaga går till på många olika sätt och du måste göra din överklagan på rätt sätt för att den ska kunna behandlas.

Det finns en viktig grundregel för alla beslut som ska kunna överklagas. Denna regel säger att den som fattar ett beslut som kan överklagas också måste berätta om hur det går till att överklaga. Samtidigt som du får information om själva beslutet så ska du också få information om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Här finns en viktig sak till. Beslut ska vara skriftliga! Nöj dig inte med ett muntligt besked per telefon eller på ett möte. Kräv att få skriftliga besked.

Rätt att anmäla

Om du blivit utsatt för en felaktig eller kränkande behandling så kan du i vissa fall anmäla den du tycker gjort fel. Problemet är att det kan vara svårt att veta till vem du ska skicka din anmälan och hur en anmälan ska se ut. Det finns inga generella regler för hur man anmäler den här typen av frågor. Du måste själv ta reda på hur det går till.

Annonser: