Stöd vid anställning

Samhället har byggt upp flera olika stöd för den som har ett funktionshinder. Ändå är det hög arbetslöshet bland personer med funktionshinder. Det kan vara svårt att överblicka vilka stöd och möjligheter som finns. I den här guiden presenterar vi de viktigaste.

När du är arbetslös kan du få särskild hjälp om har en så kallad ”nedsatt arbetsförmåga”. Med det betyder att du på något sätt har svårt att utföra ett arbete. Tillsammans med arbetsförmedlingen kan du göra en utredning där ni kommer fram till vilket stöd du kan behöva. Ibland är det självklart att du behöver stöd. Ibland får du kämpa för att få det stöd du behöver och det händer att vissa inte får det stöd de anser sig behöva.

Även om du får ett bra stöd från arbetsförmedlingen så gäller det att du själv är aktiv och tar olika initiativ. Arbetsförmedlarna ska hjälpa många arbetslösa och det är inte säkert att de hinner ta reda på och informera dig om de olika möjligheter som kan dyka upp.

De olika stöden kan delas in i följande grupper:

  • Utredningar och undersökningar
  • Stöd vid anställning och arbete
  • Särskilda anställningar eller särskild sysselsättning

Som funktionshindrad kommer du att märka att du behöver ha kontakt med både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om du behöver stöd. Om du har en bra kontaktperson hos någon av dessa myndigheter så tycker vi att du ska börja där. Ta upp de frågor du vill ha svar på. Din kontaktperson kan sedan hjälpa dig vidare. Ibland behövs det gemensamma möten där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, din arbetsgivare (om du har någon) och kanske också din läkare deltar.

Annonser: