Stöd vid anställning och arbete

Om du varit arbetslös länge erbjuds du en plats i något som kallas ”Aktivitetsgaranti”. Där få du stöd av en handledare och du deltar i en grupp. Tillsammans med handledaren ska du ta fram en handlingsplan. Planen ska visa vad du tänker göra för att öka dina chanser att få ett arbete. Vanliga aktiviteter är:

 • Praktik
 • Jobbklubbar
 • Vägledning
 • Kortare kurser
 • Projekt

Aktivitetsgarantin har fått kritik och många tycker att den inte hjälper. Arbetsförmedlingen säger att deras undersökningar visar att chansen ökar att få arbete om man är med.

Om du till exempel använder aktivitetsgarantin för att ta dig ut i praktik, så kan det vara ett sätt att skapa kontakter. Om du har varit borta länge så är det viktigt att komma ut på en eller flera arbetsplatser. Det skapar kontakter och det ger dig en chans att komma in i arbetsliv och arbetstempo.

Aktivitetsstöd

Ersättningen som du får när du deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program kallas aktivitetsstöd. Det är försäkringskassan som betalar ut stödet.

Reglerna för hur stor ersättning du får är ganska krångliga. Beloppet beräknas på:

 • Om du har a-kassa
 • Hur hög dagsförtjänst du har enligt a-kassan

Om du är utförsäkrad från a-kassan får du 65% av dagsförtjänsten. Annars varierar ersättningen från 80% ner till 65% beroende på hur länge hur länge du varit arbetslös.

Om du är med i en a-kassa men inte uppfyller kraven för att få ersättning får du 320 kronor per dag. Om du inte är med i en a-kassa får du 223 kronor per dag.

Vi kan inte hjälpa dig att räkna ut din ersättning. Om du vill ha hjälp kan du diskutera med försäkringskassan eller med ditt fackförbund om du är medlem.

Anställningsstöd

Tidigare fanns något som kallades anställningsstöd. Det upphörde från och med 1 januari 2007. Den som redan hade sådant stöd för behålla det enligt de regler som gällde då man fick stödet.

Kvar finns något som heter ”särskilt anställningsstöd”. En arbetsgivare som anställer en person som deltar i aktivitetsgarantin kan få 85% av lönekostnaden under 18 månader. Om den som anställs är över 61 år kan man få ersättning i 24 månader. Som högst kan ersättningen bli 750 kronor per dag.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Krångliga ord som egentligen betyder att om du behöver extra stöd så kan du få det. Kravet är att är inskriven på arbetsförmedlingen och att du söker arbete. Eller att du varit sjukskriven och ska försöka komma tillbaka till det gamla eller ett helt nytt arbete.

Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och arbetsgivaren (om du har någon) har ett gemensamt ansvar. Även din läkare kan bli inblandad. När det visar sig att du behöver rehabilitering ska Försäkringskassan ansvara för att du får en rehabiliteringsplan.

Tanken är att du ska kunna återfå eller behålla din arbetsförmåga. En vanlig insats är arbetsträning eller utbildning.

Arbetsmarknadspolitiskt program

Arbetsförmedlingen erbjuder olika typer av aktiviteter för dig som:

 • Varit arbetslös länge
 • Aldrig haft ett arbete
 • Varit sjukskriven länge
 • Måste byta arbete

Aktiviteterna är indelade i program. Exempel på program är:

 • Arbetsmarknadsutbildning
 • Lärlingsplatser
 • Prova på-platser
 • Arbetspraktik
 • Stöd till start av näringsverksamhet
 • Ungdomsgaranti
 • Förberedande insatser
 • Projekt
 • Aktivitetsgarantin

Arbetsträning

Om du varit borta från arbetslivet en längre tid kan du prova att arbeta igen genom så kallad arbetsträning. Det kan du göra antingen genom att du provar dina gamla arbetsuppgifter eller helt nya, kanske till och med hos en ny arbetsgivare. Du gör ett riktigt arbete när du arbetstränar men utan krav. Det är alltid en annan person som ansvarar för att arbetet blir gjort.

Tanken är att du ska få tid på dig att känna hur det fungerar att arbeta igen och under den tiden kan det också visa sig att du kanske behöver stöd eller anpassningar för att kunna arbeta. Du kan arbetsträna med dina gamla arbetsuppgifter i max 3 månader. Provar du nya arbetsuppgifter kan perioden bli längre.

Hjälpmedel och anpassningar på arbetsplatsen

I många fall kanske du behöver hjälpmedel eller någon form av anpassning för att kunna arbeta. Det finns många olika lösningar och för det mesta behövs någon form av utredning och kanske också att du får prova olika lösningar innan du hittar det som passar dig.

Tanken är att med rätt hjälpmedel och med en anpassning av arbetsmiljön så ska du kunna arbeta effektivt även om har ett funktionshinder. Om arbetsmiljön i grunden har en god tillgänglighet så minskar troligen ditt behov av specialanpassningar.

Om du behöver hjälpmedel och anpassningar för att få ett arbete eller under 12 första månaderna efter att du blivit anställd så kan du få hjälp av arbetsförmedlingen. Efter 12 månader är det Försäkringskassan och din arbetsgivare som har ett ansvar. Har du lönebidrag kan du alltid få hjälp av arbetsförmedlingen.

Personligt biträde

Ibland behöver du kanske hjälp av någon annan på arbetsplatsen? Om ditt funktionshinder gör att du inte helt kan klara dig själv under en arbetsdag kan arbetsgivaren få ersättning för att någon i personalen avsätter tid för att hjälpa dig. Ett exempel är om du är synskadad och behöver hjälp med att få vissa texter upplästa.

För närvarande är bidraget högst 50 000 per år. För personer med svåra kommunikationshinder kan stödet vara högst 100 000 kronor per år.

Praktik

Upp till 6 månader kan du få vara ute i praktik på en arbetsplats. Tanken är att du ska skaffa dig erfarenheter och bygga upp kontakter som gör att du blir mer redo för ett arbete. På arbetsplatsen ska du ha en handledare och det ska finnas en plan för vad du ska göra.

Har du varit borta länge eller inte riktigt vet vad du vill göra är praktik en bra möjlighet att prova en eller flera arbetsuppgifter.

Under tiden du praktiserar kan du behöva delta i andra aktiviteter som Arbetsförmedlingen kallar dig till.

Annonser: