Utredningar och undersökningar

Om du varit borta från arbetslivet länge eller om du aldrig har haft ett arbete så kanske det inte är så lätt att direkt veta vilka arbeten som passar. Detsamma gäller om du varit sjukskriven en längre tid och måste byta arbetsuppgifter.

Då kan arbetsförmedlingen hjälpa dig genom olika utredningar. Utredningarna leds av personer som har specialkunskaper och det finns även olika tester som du kan göra. Tanken är att du ska få hjälp att bedöma vad du vill göra och vad du klarar av att göra.

Om du känner att du behöver hjälp med att reda ut dina egna förutsättningar så ska du ta upp det med din kontaktperson på arbetsförmedlingen.

Arbetspsykologisk utredning, APU

Här får du hjälp att ta fram vad du vill och vad du kan. Det blir en slags kartläggning av dina personliga förutsättningar. Tanken är att du bättre ska kunna fatta beslut och välja bland olika alternativ.

Utredningen leds av arbetspsykolog. Ni kan träffas flera gånger för olika samtal. Det finns också olika tester som du kan göra. Till slut sammanställer arbetspsykologen vad ni kommit fram till skriftligt. Det materialet är bara till för dig. Ingen annan får läsa det, om inte du vill det.

Arbetssocial utredning, ASU

Om din sociala situation påverkar dina möjligheter att arbeta så kan du tillsammans med en socialkonsulent gå igenom läget. Olika faktorer i ditt liv kan påverka möjligheten att arbeta. Under utredningen kan ni även ta kontakt med dina kontaktpersoner på Försäkringskassan eller den kommunala socialtjänsten. Socialkonsulenten kan även tipsa om andra kontakter som du kan behöva ta, till exempel med olika myndigheter.

Slutresultatet sammanfattas skriftligt av socialkonsulenten.

Annonser: