Specialskola eller grundsärskola?

Ibland måste barn som är i behov av extra stöd välja en annan skolform om det inte räcker med insatser i ordinarie grundskola eller resursskola. I både specialskolor och grundsärskolor är såväl undervisning som fysisk miljö ännu mer anpassad efter barnens funktionsnedsättningar och individuella förutsättningar. Här förklarar vi skillnaderna mellan specialskolan eller grundsärskolan.

Specialskolan och grundsärskolan är två alternativ till grundskolan som är särskilt utformade för barn med vissa funktionsnedsättningar. Såväl lokaler som utlärningsmetoder är mer anpassade efter barnens individuella behov, och båda skolformerna har en egen läroplan. Specialskolan är till för barn med en viss typ av funktionsnedsättning, medan grundsärskolan är till för de barn som har stora kognitiva svårigheter och därför behöver ett långsammare tempo och mer tid för inlärning.

Oftast har du som förälder fått veta långt i förväg om ditt barn behöver gå i specialskola eller grundsärskola, men en del barn börjar först i en ordinarie grundskola innan de förflyttas till en specialskola eller en grundsärskola. Eftersom dessa reducerade skolformer kan ha stora konsekvenser på ett barns framtid och möjlighet till fortsatta studier bör dock inte barnet förflyttas utan att ha genomgått en grundlig utredning som visat att specialskola eller grundsärskola är det bästa alternativet för barnet.

Exempel på barn som har behörighet att gå i specialskola:

  • barn med hörselnedsättning
  • barn med kombinerad hörselnedsättning och utvecklingsstörning
  • barn med synnedsättning kombinerad med ytterligare funktionsnedsättning,
  • barn med medfödd dövblindhet,
  • barn med grav språkstörning (oftast i samband med någon annan funktionsnedsättning).

Exempel på barn som har behörighet att gå i grundsärskola:

  • barn med utvecklingsstörning,
  • barn med utvecklingsstörning kombinerad med ytterligare funktionsnedsättning (till exempel autismspektrumtillstånd),
  • barn som har fått en bestående begåvningsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada.

Observera att barn som har diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) utan en utvecklingsstörning inte längre har behörighet att gå i grundsärskolan (detta gäller sedan den 1 juli 2011).

Valet av skola påverkar ditt barns framtid

Innan du placerar ditt barn i en specialskola eller i en grundsärskola kan du behöva ta reda på hur det kommer att påverka ditt barns framtida studiemöjligheter. Ger den skola du väljer behörighet för fortsatta studier på gymnasiet? Når eleverna på skolan godkänt i kärnämnena? Hur har det gått för andra som har gått i den skolan?

Det är med andra ord värt att göra en efterforskning innan du väljer skola åt ditt barn, eftersom valet av skola har en direkt inverkan på ditt barns framtid.
Om ditt barn från början går i en ordinarie grundskola och du som förälder får förslaget från att ditt barn borde byta till en grundsärskola så behöver du tänka efter noga före du bestämmer dig eftersom ett byte kan ha negativa konsekvenser för ditt barn. Vissa barn befinner sig nämligen i ett gränsland mellan den ordinarie grundskolan eller grundsärskolan. Om svårigheterna beror på att skolan inte ger ditt barn tillräckligt med stöd så är det kanske snarare den ordinarie skolan som behöver göra vissa ändringar.

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2013

Annonser: