Olika stödformer och hjälpmedel

Att använda ett hjälpmedel för sin funktionsnedsättning borde vara lika självklart som att använda glasögon vid dålig syn. Ett hjälpmedel är ett användbart verktyg som kan förbättra både din studiemotivation och dina studieresultat.

Ett hjälpmedel kan förbättra nedsatt förmåga, uppväga förlorad förmåga samt bevara och utveckla förmåga. Det finns en rad olika stödformer och hjälpmedel för dig som är student och har en funktionsnedsättning. Vilken sorts stöd du får beror på dina individuella behov.

Hur får jag tag på rätt hjälpmedel?

Samordnaren på din högskola eller ditt universitet kan ta reda på hur du ska få tag på de hjälpmedel som du behöver för dina studier. Det är oftast landstinget som ska förse dig de hjälpmedel du behöver, men i vissa fall är det kommunen eller Försäkringskassan. Sedan ska din högskola eller ditt universitet komplettera med övrigt stöd. Tänk på att olika landsting har olika regler.

I de flesta fall är det en distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som skriver ut dina hjälpmedel. I vissa fall krävs det en läkare med specialistkompetens. Du får dina hjälpmedel via din folkbokföringsdress, det vill säga via det landsting där den kommun som du är folkbokförd i ligger. Därför kan det ibland vara bättre att folkbokföra sig på studieorten, och ibland inte. Vad som är bäst beror på vilket av landstingen som har mest fördelaktiga regler för just dig.

Tänk på att hjälpmedel är något du lånar – så rengör och lämna tillbaka de hjälpmedel som du inte längre använder till närmaste vårdcentral (stora hjälpmedel hämtar Hjälpmedelcentralen hemma hos dig).

Vilka stödåtgärder och hjälpmedel behöver jag?

För att få reda på vilka stödåtgärder och hjälpmedel just du behöver så måste du tänka igenom vilka situationer som du brukar ha extra svårigheter i. Skriv gärna ner dessa situationer i en lista som du sedan kan ta med och visa för universitets eller högskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Konkreta exempel gör det lättare för samordnaren att ge dig rätt sorts stöd.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2013

Annonser: