Vilka stödåtgärder och hjälpmedel finns det för studenter med funktionsnedsättning?

Vilka hjälpmedel du får beror på vilken typ av funktionsnedsättning du har. Ibland kan det kännas svårt att veta vad du ska fråga efter, särskilt om du inte vet vilka stödformer och hjälpmedel som du har rätt till som student på högskolor och universitet. Eftersom det hela tiden kommer nya stödåtgärder och hjälpmedel så blir en lista snabbt inaktuell, men här finns i alla fall en liten översikt – så att du som är student med funktionsnedsättning vet vad du kan fråga efter:

Pedagogisk anpassning:

 • Anpassning av examinationsform (till exempel enskild eller muntlig tentamen istället för skriftlig).
 • Förlängd tentamenstid.
 • Anpassad utbildningsplan.
 • Anpassad kursplan.
 • Anpassad tidsplan (till exempel deltid istället för heltid).
 • Mentorstöd och coachning av en annan student.
 • Handledare.
 • Extra handledning av lärare.
 • Rådgivning kring studieteknik.
 • Rådgivning kring skrivande.

Anpassad litteratur:

 • Talböcker.
 • E-textböcker.
 • Taktila bilder.
 • Inläsning av text.
 • Punktskriftsböcker.

Stöd under lektioner och föreläsningar:

 • Personligt anteckningsstöd i klassrummet.
 • Teckenspråkstolk.
 • Skrivtolk (tal-skrift).
 • Hörslinga.
 • Bandspelare.

Stöd vid hemuppgifter:

 • Rättstavningsprogram.
 • Korrekturläsning av inlämningsuppgifter.
 • Särskilda program som läser upp text.
 • Förstoringsprogram.
 • Skärmläsare och punktdisplay.

Annat stöd:

 • Olika datorprogram.
 • Tillgång till resursrum (utrustade med bland annat talsyntes, rättstavningsprogram, skanner och lexikon).
 • Tillgång till allergirum.
 • Tillgång till vilorum.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2013

Annonser: