Konflikter och dålig bemötande

Ibland beter sig folk underligt och man kan märka att de är obekväma med vissa situationer. Det kan finnas en rädsla för att du ska ta illa upp eller att man ska göra bort sig och hamna i pinsamma situationer.

Det finns nästan inget som kan skapa så mycket ångest hos vissa individer som att hamna i en pinsam situation eller i en situation där de inte har kontroll.

Hur ska jag ta upp ett felaktigt bemötande?

Det enkla rådet är ju att be folk att fråga. Det är aldrig fel att fråga men många vågar inte göra det i alla fall. Så även om du säger det så kommer det att hända att folk ”gör fel”.

Här är det svårt att ge exakta råd för hur du ska tackla situationen. Men kanske kan något av följande råd komma till användning:

  • Använd humor. Det kan avdramatisera en spänd situation
  • Gå rakt på sak: Ni kanske undrar vad ni ska göra om jag får ett anfall? Jo, då…
  • Ta upp frågan med handledaren och bestäm tillsammans hur ni ska göra
  • Ta upp det enskilt med den person som gör fel men försök att vända det så att det inte blir en anklagan.
  • Avbryt praktiken om du blir utnyttjad eller utsatt för svåra eller upprepade kränkningar. Diskutera med din kontaktperson på arbetsförmedlingen/försäkringskassan.

Konflikt under uppsegling

Konflikter är en del av spelet på en arbetsplats. Bra arbetsplatser har en förmåga att lösa konflikter på ett sätt som leder verksamheten framåt. Bra arbetsplatser kan också skilja på sak och person. Det betyder att man kan vara kritisk till vad någon gjort eller vad någon förslår samtidigt som man går ut tillsammans och äter lunch och har det trevligt ihop.

Dåliga arbetsplatser kan vara nästan helt förlamade av inre konflikter. Då kan du hamna i en situation där förväntas ”välja sida”. Är du med eller mot oss? Sådana arbetsplatser är inte bra.

Men vad ska man göra när man märker att en konflikt är på gång? Här är det svårt att exakt säga vad som är bäst. Men det brukar inte fungera att sjukskriva sig eller att fly in i en garderob. Det rakaste sättet är att ta diskussionen direkt med den berörde. Ibland är det bäst att göra det enskilt ibland när andra hör på. Det är rakt, men det kan också vara skrämmande. En annan väg är att ta upp det med handledaren eller med någon person som du har förtroende för. Be om råd och be om hjälp att lösa situationen.

Utanförskap – för att du är ny eller för att du är du?

När man är ny på ett ställe så kan man känna att ”här kommer jag inte att lära känna någon”. Man känner sig utanför. Det finns arbetsplatser där det tar ganska lång tid att ”komma in i gänget”. Det behöver inte ha ett dugg att göra med vem du är. Det kan också bero på att dina arbetskamrater är rädda för att göra bort sig. De kanske inte riktigt vet hur de ska göra och i vilka situationer det okej att hjälpa till.

Låt inte tidigare oförrätter skvätta över

Om man hela tiden tar upp hur orättvist man blivit behandlad på tidigare arbetsplatser och hur illa samhället/arbetsgivare/politiker och andra skumma typer behandlat en så stänger folk av. Man blir en gnällspik. Ransonera istället dessa berättelser och sätt in dem vid väl valda tillfällen. Då ger de större effekt!

Det kan vara svårt att släppa det som har varit. Men behandla inte den nya arbetsplatsen som om samma sak när som helst kommer att hända där också. Om du har attityden att du misstänker och misstror de personer du möter så kommer de snabbt att märka det. Det är en mycket dålig grund för att bygga upp en bra relation.

De personer du nu ska möta kan inte lastas för det dåliga bemötande du kan ha fått tidigare. De måste få en ärlig chans och de kan bli väldigt nervösa om signalerar misstro.

Annonser: