Om Funkaportalen

Det spelar ingen roll, det är tanken bakom hela Funkaportalen. För oss är det självklart att funktionsnedsättning inte borde spela någon roll. Vi försöker se till att det blir verklighet för många fler.

Bakgrund och marknadsanalys

Personer med funktionsnedsättning, anhöriga, handläggare, kompisar, assistenter, lärare – det finns massor av människor som kommer i kontakt med frågor om funktionsnedsättning i sin vardag och som efterlyser mer, samlad och begriplig information. Ansvaret för hjälpmedel, försäkringar, bidrag osv är utspritt på ett mycket stort antal myndigheter och organisationer.

Därför behövs Funkaportalen; här är frågor om funktionsnedsättning alltid i fokus och riskerar inte att drunkna i informationsbruset.

Vardagen för personer med funktionsnedsättning

I snitt har en person med funktionsnedsättning 52 stycken fler kontaktpersoner inom offentlig sektor än vad en person utan funktionsnedsättning har. Man måste vara expert på allt från lagstiftning till förvaltnings-organisation och kunna driva sina ärenden ganska tufft om man ska få beviljat alla anpassningar, färdtjänst, assistans och annat man har behov av och rätt till.

Därför behövs Funkaportalen; genom tips, konsumentupplysning, jämförande studier och medial uppmärksamhet kan vi påverka utvecklingen och ge stöd till den enskilde individen, både direkt och indirekt.

Gör din röst hörd!

Det finns massor av kloka människor som har mycket att säga om de här frågorna. Flera av dem har startat egna webbplatser, forum och bloggar på nätet. Men få når en stor eller bred publik.

Därför behövs Funkaportalen; vi erbjuder en plattform för dig som har något på hjärtat. Erfarenhetsutbyte, stöd och hjälp är viktiga ingredienser i vårt arbete.

Det spelar ingen roll - vårt motto

Vi sammanfattar det här i mottot: Det spelar ingen roll. Det är också namnet på vår fina fotoserie som du kan se här på webbplatsen. Om vi har rätt i att det inte spelar någon roll så  säger det också en hel del om vad vi försöker åstadkomma med Funkaportalen. En naturlig mötesplats där det inte spelar någon roll om du har en funktionsnedsättning eller ej. Ingen utopi, utan vår verklighet.

Med nyfikenhet och uppriktighet vill vi skildra vardagen för människor som inte brukar komma till tals, och som när de dyker upp i media ofta skildras som antingen offer eller hjältar. Vi vill skapa debatt och sticka ut hakan. Vi vill visa på goda exempel och lära av de som gjort något bra. Vi kommer att peka på systemfel och brister där vi hittar dem, men vi vill hellre fundera ut fungerande alternativ än bara gnälla.

Susanna Laurin
Ordförande, Stiftelsen Funka

Annonser: