Alla ska kunna vara med och leka

Innan Cecilia Carnebratt från Kungsbacka kom in på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad hade hon vikarierat på förskola och där föddes tanken att göra lekmiljön tillgänglig.

– Jag såg med egna ögon att alla inte kunde vara med och leka, berättar hon.

Nästan 8 procent av barnen i åldrarna 0–16 år har någon form av funktionshinder. För dem är de flesta lekplatser otillgängliga. När Cecilia Carnebratt under tredje året av sin utbildning skulle göra sitt examensarbete, en innovation som ska lösa ett problem, valde hon problemet med hur alla barn, på lika villkor, ska kunna använda en lekplats.

– Jag byggde en sandlåda, formad som en stor pusselbit, och satte den på ben – som ett bord. Nu kan barn i rullstol leka som alla andra, säger Cecilia Carnebratt. Sandlådan är förankrad i en gummimatta, vilket gör det lätt att ta sig fram.

Sandlådebordet som gör leken till en självklarhet för alla kallar Cecilia Carnebratt ”PlekAY” och nu har hon tankar på hur hon ska kunna ta fram fler produkter – alla med syfte att ingen ska känna sig utanför.

Annonser: