Hjälp till barn med funktionsnedsättning - Folke Bernadotte regionhabilitering firar 50-årsjubileum

Folke Bernadotte regionhabilitering hjälper barn som fötts med exempelvis CP-skada eller har förvärvade hjärn- och ryggmärgsskador till ett gott liv. Den 26 oktober 2012 firade verksamheten sitt 50-årsjubileum med ett symposium på Uppsala konsert och kongress.

– Den moderna barnsjukvården och den tekniska utvecklingen räddar barn som förut inte överlevde, och mycket resurser satsas i den akuta fasen. Men för att leva ett gott liv och gå i skolan krävs långsiktig rehabilitering och adekvata hjälpmedel. Det kan gälla ny teknik såsom ögonstyrda datorer, säger sektionschef Gunnar Ahlsten.

Verksamheten vid Folke Bernadotte regionhabilitering vänder sig till flera grupper barn och ungdomar. Det kan vara barn som fötts mycket för tidigt, barn som fått en CP-skada, barn som behandlats för hjärntumör eller opererats för svår hjärtsjukdom. Andra grupper är de som råkat ut för skallskador, har stora problem med att äta, har svårbehandlad epilepsi eller fötts med ryggmärgsbråck. Inom regionhabiliteringen finns team för barn och ungdomar med kommunikationssvårigheter, motoriska svårigheter, ät- och näringsproblem, inlärningssvårigheter och för de som behöver rehabilitering.

– De som remitteras hit kommer både från Uppsala län och övriga sjukvårdsregionen och i vissa fall från andra regioner. Många behöver insatser från många olika professioner för att klara skolarbetet och för att vardagen ska fungera på ett bra sätt. Vi hjälper dem att komma vidare i livet, fortsätter Gunnar Ahlsten

Verksamheten startade 1962 som Folke Bernadottehemmet och låg då i Valsätra. Hemmet kunde bildas tack vare en insamling av Svenska Röda Korset och Svenska Scoutförbundet till minne av greve Folke Bernadotte som dödades tio år tidigare under ett uppdrag som FN-medlare i Palestinakonflikten. I samband med flytten till Kungsgärdets center 2008 ändrades namnet till Folke Bernadotte regionhabilitering.

Annonser: