TV för och om barn som har autism, asperger eller ADHD

– Det är krävande att ha utbrott fem dagar i veckan tre timmar åt gången. Det tar hårt på en, minns 19-åriga Jimmy när han pratar om skoltiden. Med hjälp av ungdomars berättelser och fiktiva barnkaraktärer förklarar UR:s serie Orka hur det kan vara när man är barn och har till exempel autism, Aspergers syndrom eller ADHD. Och hur man kan få hjälp. Seriestart 15 oktober kl. 19.20 i Barnkanalen.

I dag är det många som pratar om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras skolsituation. Många barn som har de här svårigheterna går i en vanlig klass. De behöver få förståelse från sina klasskamrater, och de behöver själva förstå sina behov. Orka är en tv-serie om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och riktar sig till barn i mellanstadiet. Serien fokuserar både på hur man som barn kan få hjälp, och hur man kan stötta en kompis som har det jobbigt.

– Jag visste inte att det finns så många barn därute i behov av särskilt stöd, säger programledaren Stephan Wilson Yüceyatak. Vi snackar åtminstone om ett till två barn i varje klass. Så jag rekommenderar verkligen att man som vuxen tittar på Orka tillsammans med barnen. För barnen kommer ställa frågor om detta förr eller senare och som vuxen har man inte alltid ett bra svar. Orka kan vara en hjälp på vägen och serien upplyser också om vilka rättigheter barnen har.

I varje avsnitt tar Stephan Wilson Yüceyatak reda på hur ett fiktivt barn med svårigheter kan få hjälp. Han träffar specialpedagoger, psykologer och resurspersoner. Ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förklarar hur de upplevde sin situation som barn. Jimmy, 19, har ADHD och berättar om hur skolan blev omöjlig att hantera, men också hur han fick stöd. Joanna, 24, har Aspergers syndrom. Hon berättar om hur hennes intensitet gjort det svårt att få och behålla vänner. För henne har nätet blivit ett sätt att kommunicera och hitta nya kompisar. Linda, 20, har något som kallas autismliknande tillstånd. Hon hade stora svårigheter under uppväxten som ingen visste orsaken till. Att få sin diagnos upplevde hon som att få ett facit till sig själv.

Annonser: